Formularz ustanowienia i aktywacji konta bibliotecznego dla pracownika innych uczelni lub instytucji naukowych Krakowa 
Imię: 
Nazwisko: 
Nazwa Uczelni/Instytucji: 
Wydział/instytut/Zakład: 
Adres (ulica nr domu/nr mieszkania): 
Miejscowość: 
Kod pocztowy: 
Telefon: 
E-mail: 
 
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą weryfikowane a następnie umieszczone w kartotece użytkowników Biblioteki Medycznej, która jest rejestrowana w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez Bibliotekę Jagiellońską (Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z pózn. zm.)