Formularz ustanowienia konta bibliotecznego dla pracownika naukowo-dydaktycznego UJ CM 
Imię: 
Nazwisko: 
Kontakt:
Nazwa Jednostki organizacyjnej: 
Oddział/Zakład/Pracownia: 
Telefon do kontaktu: 
E-mail: 
Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y korzystaniem z usług zdalnego dostępu do autoryzowanych zasobów bibliotecznych poprzez serwer Proxy.
 
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą weryfikowane a następnie umieszczone w kartotece użytkowników Biblioteki Medycznej, która jest rejestrowana w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez Bibliotekę Jagiellońską (Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z pózn. zm.)
Oświadczam, że jest mi znany Regulamin Biblioteki Medycznej UJ CM i zobowiązuję się do przestrzegania zasad korzystania z zasobów i usług bibliotecznych zgodnie z prawami autorskimi i ochroną własności intelektualnej.