Formularz ustanowienia i aktywacji konta bibliotecznego dla pracownika szpitala uniwersyteckiego 
  Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
Imię: 
Nazwisko: 
Wykonywany zawód: 
Adres (ulica nr domu/nr mieszkania): 
Miejscowość: 
Kod pocztowy: 
Telefon: 
E-mail: 
Prosimy wypełnić w przypadku dodatkowego zatrudnienia w UJ CM na podstawie umowy cywilno-prawnej:
nr Umowy: 
Termin obowiązywania: