Formularz ustanowienia i aktywacji konta bibliotecznego dla pracownika szpitala uniwersyteckiego 
  Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
Imię: 
Nazwisko: 
Wykonywany zawód: 
Adres (ulica nr domu/nr mieszkania): 
Miejscowość: 
Kod pocztowy: 
Telefon: 
E-mail: 
Prosimy wypełnić w przypadku dodatkowego zatrudnienia w UJ CM na podstawie umowy cywilno-prawnej:
nr Umowy: 
Termin obowiązywania: 
 
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane będą weryfikowane a następnie umieszczone w kartotece użytkowników Biblioteki Medycznej, która jest rejestrowana w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez Bibliotekę Jagiellońską (Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z pózn. zm.)
Oświadczam, że jest mi znany Regulamin Biblioteki Medycznej UJ CM i zobowiązuję się do przestrzegania zasad korzystania z zasobów i usług bibliotecznych zgodnie z prawami autorskimi i ochroną własności intelektualnej.