Formularz aktywacji konta bibliotecznego dla studenta UJ CM..Podaj swoje dane celem wyszukania ich w bazie danych i weryfikacji:

Imię: 
Nazwisko: 
Numer Elektronicznej Legitymacji Studenckiej: 
E-mail: 
Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y korzystaniem z usług zdalnego dostępu do autoryzowanych zasobów bibliotecznych poprzez system autentykacji HAN (Hidden Automatic Navigation).