Formularz zgłoszenia zakupu 
Autor/Redaktor *: 
Tytuł książki/Tytuł czasopisma/ Tytuł Bazy Danych *: 
Wydanie: 
Miejsce Wydania: 
Wydawca: 
Rok Wydania *: 
ISBN/ISSN *: 
Wersja *: 
Uzasadnienie propozycji, 
proponowana ilość egzemplarzy, uwagi: 

Dodaj kolejną pozycję


Źródło finansowania *: 

Imię i Nazwisko *: 
Jednostka UJ CM lub kierunek studiów *: 
E-mail *: 
Telefon: