Formularz ustanowienia konta bibliotecznego dla pracownika naukowo-technicznego lub administracyjnego UJ CM 
Imię: 
Nazwisko: 
Kontakt:
Nazwa Jednostki organizacyjnej: 
Telefon do kontaktu: 
E-mail: 
Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y korzystaniem z usług zdalnego dostępu do autoryzowanych zasobów bibliotecznych poprzez serwer Proxy.