Dane podstawowe
Dane faktury VAT
Adres do przesłania faktury VAT (wypełnić jeżeli jest inny od podanego na fakturze)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji dostępu i korzystania z systemu SDDE ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).