Kalejdoskop Chirurgiczny
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
KardiodDiabetologia
KardioForum
Kardiologia Info
Kardiologia Inwazyjna
Kardiologia na co Dzień
Kardiologia Oparta na Faktach
Kardiologia po Dyplomie
Kardiologia po Dyplomie. Zeszyty edukacyjne
Kardiologia Polska
Kardiologia Prenatalna. Echo płodu
Kardiologia w Praktyce
Kardiologija
Kardiologija. Supplement
KardioProfil
Karger Gazette


Katalog Laboratoryjny
Katalog Medyczny
Katalog Prac Naukowo-Badawczych
Katalog Rozpraw Doktorskich i Habilitacyjnych
Kawasaki Medical Journal
Kidney and Blood Pressure Research
Kidney International
Kidney International. Supplement
Kliniceskaja Revmatołogija
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
Klinika Chorób Zakaźnych i Zakażenia Szpitalne
Klinika Oczna
Klinika Pediatryczna
Kolposkopia
Konsylium
Kontakt
Kontaktologia i Optyka Okulistyczna


Kosmetologia Estetyczna
Kosmetyka i Kosmetologia
Kosmos
Krakowskie Studia Małopolskie
Krankengymnastik
Krankenhaus
Krankenhaus Umschau
Kronika Akademii Medycznej w Lublinie
Kronikarz
Kształcenie Podyplomowe
Kultura Fizyczna
Kurier Ambisome
Kwartalnik Filozoficzny
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Kwartalnik Ortopedyczny
Kwartalnik Pedagogiczny
Kwartalnik Pedagogiczny